SUPERBRANDS - Символ на успеха, свидетелство за изключителната репутация на марката

Глобалната програма Superbrands е създадена във Великобритания през 1995 г. Тя е фокусирана в отличаването и популяризирането на изключителните търговски марки, опериращи на националния пазар. От тогава до днес организацията непрекъснато разширява своята дейност, затвърждавайки авторитета си на независим арбитър в брандинга, който работи активно с повече от 6 000 водещи марки по света, както и с най-ярките имена в маркетинга, бизнеса и обществения живот. Организацията провежда конкурса за отличията Superbrands и осъществява промоционалната програма, която е представена в 60 страни.

 

В края на 2005 г. към програмата се присъедини и България.

 

Superbrands разпознава, награждава и засилва позициите на водещите брандове в страните, където програмата се реализира. Това става чрез регламентиран процес на селекция и оценяване, който индикира кои търговски марки постигат критериите за участие в проекта.

 

Първоначално Superbrands изготвя списък с имената на търговските марки, опериращи на пазара, като се използват множество източници, статистически данни и анализи на водещи маркетингови агенци, с които организацията си партнира в осъществяването на проекта.

 

След това се сформира независимо и доброволно жури от експерти – Борд на Superbrands, който се състои от водещи специалисти в областта на маркетинга, бизнес анализа, рекламата, публичните комуникации и дизайна, както и от авторитетни представители на обществените и деловите кръгове, дълбоко свързани с развитието на свободния пазар и демократичното общество.

 

Членовете на Борда не получават материално възнаграждение. Те оценяват всеки един бранд, като се ръководят от методиката и критериите на глобалната организация Superbrands и се опират на своя голям професионален опит. (Методиката и критериите са универсални за всички страни, реализиращи програмата Superbrands.

 

Потребителите също могат да гласуват в Интернет за своите желани и предпочитани брандове. Това дава възможност общественото мнение да се разгледа успоредно с това на експертите. Резултатите от двете гласувания се обединяват и имат еднаква сила за формирането на крайната оценка на всеки отделен бранд. По този начин статута Superbrands постигат само ‘звездите’ от всички брандове на националния пазар.

 

Повече информация за глобалната програма Superbrands можете да прочетете на: www.superbrands.bg